ساخت بیمارستان مهدی کلینیک از مردادماه سال ۱۳۹۱ با امضاء تفاهم‌نامه ساخت و بهره‌برداری مهدی کلینیک در مجتمع بیمارستانی امام خمینی بین خانواده خیر گرامی و دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد مرحله عملیاتی شد.

از آن تاریخ کار طراحی بیمارستان ۱۰۰۰ تخت‌خوابی با همکاری گروه اقتصادی گلستان و برآورد هزینه‌ای معادل ۱۱۰ میلیارد تومان در زمان عقد قرارداد، آغاز شد و در ادامه این تفاهم‌نامه، با قراردادی در چارچوب اسلامی وقف و خیریه جایگزین شد.

در این قرارداد مقرر شد که خانواده نیکوکار گرامی طی مدت ۴ سال بیمارستان مهدی کلینیک را تکمیل و پس از آن در چارچوب قرارداد مکملی در خصوص وقف خاص مهدی کلینیک به نام دانشگاه علوم پزشکی تهران و تولیت این بیمارستان از سوی واقف اقدام نماید.

در تیرماه سال ۱۳۹۲ موسسه خیریه یاوران مهدی، به عنوان موسسه‌ای غیر دولتی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی که مقرر بود وظائف تولیت مهدی کلینیک را پس از وقف خاص آن عهده‌دار گردد، به ثبت قانونی رسید.

با استقبال همه جانبه وزارت بهداشت و درمان و با هدف عالی حمایت همه جانبه از تحقق بزرگترین خیر در سلامت کشور، هیات وزیران ۲۰ روز پس از ثبت موسسه خیریه یاوران مهدی، بر برجستگی و استثنائی بودن این حرکت بزرگ مهر تائید نهاد و با قبول کمک خانواده خیر گرامی از طریق موسسه خیریه یاوران مهدی برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک، بزرگترین پروژه بخش بهداشت و درمان، و فعالیت خیریه و عام‌المنفعه موسسه یاوران مهدی رسمیت یافت.

بیشتر بخوانید   نخستین تایر «رینگ 20» کشور با تعامل «گروه بهمن» و «کویرتایر» تولید می ‌شود

سرانجام در شرایطی که فرایند ساخت‌وساز مهدی کلینیک به سرعت به پیش می‌رفت، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مهرماه سال ۱۳۹۲ بیمارستان مهدی کلینیک را با همین نام مورد تایید قرار داد.

با این پیشینه تاریخی امروز پس از فراز و نشیب‌های فراوان در مسیر تکمیل و بهره‌برداری بیمارستان ۱۰۰۰ تخت‌خوابی و تحقق آرمان بزرگ بهره‌مندی هر چه بیشتر نیازمندان از خدمات درمانی، بیمارستان مهدی‌کلینیک در روند تکمیل ظرفیت‌های بخش سلامت کشور، با همت متخصصان و پیمانکاران توانمند ایرانی با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجتمع بیمارستانی امام خمینی، وارد فاز بهره‌برداری شده است و اکنون زمان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی، توافقی و قانونی این نعمت بزرگ در مدیریت بهره‌برداری آن نیز فرا رسیده است و امید است با احترام به الگوی برخاسته از باورهای اصیل دینی جامعه، شاهد تجربه‌ای متفاوت در بهره‌مندی یک بیمارستان استثنائی در کشور عزیز اسلامی باشیم.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/ ۱۰۲