در این جلسه نحوه هماهنگی، برگزاری، انتخاب مکان و زمان اجرا نهمین جام قهرمانان بازی‌های رایانه‌ای در استان خراسان جنوبی توسط نمایندگان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تبیین شد.

همچنین درباره برنامه‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در حوز‌های آموزش، پژوهش، نظارت و ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای، حمایت از بازی‌سازان و صنعت بازی کشور، برگزاری اردوهای آموزش بازی‌سازی، برگزاری دوره‌های سواد بازی و موضوع رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای توضیحاتی ارائه شد.

سعید فراهانی کارشناس نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ضمن بیان تاثیرات مثبت این مسابقات در سطح استان و ایجاد شور نشاط بین جوانان و خانواده‌ها، در خصوص نظارت و ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای و لزوم تشکیل کارگروه استانی و برگزاری جلسات مستمر این کارگروه و انجام اقدامات موثر درخصوص فرآیند صدور مجوزهای بازیگاه توضیحاتی ارائه کرد.

در پایان این جلسه نمایندگان نهادهای حاضر در جلسه آمادگی خود را برای مشارکت در برگزاری این رویداد در استان اعلام کردند.

انتهای یام/ 102