با وعده های تحقق یافته استاندار در مرز ماهیرود:

اَبَرسرمایه گذاران در راه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

پای سرمایه گذاران بزرگ کشوری در حوزه کشتی سازی، حمل و نقل و ترانزیت به استان و منطقه ویژه اقتصادی  باز شد که منجر به تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری “پیام خاوران “ منطقه ویژه اقتصادی  استان تنها منطقه ای است که دارای یک قطعه منفصله است. درب منطقه ویژه اقتصادی با دارا بودن 8 ردیف ورودی و خروجی علاوه بر تسهیل در صادرات و واردات کالا به انجام فعالیت های صادراتی نیز سرعت می بخشد.

 

ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ پس از سفر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﻫیرود، اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ  دانسته است.

 

این کارگروه همچنین ,ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد کرده ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ج.ا.ا ﺣﺎﻓﻆ درﯾﺎي آرﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮﻻت ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﻤﻞ و از آﻧﺠﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺎﻫﯽ رود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ، ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎك اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.

 

انتهای پیام/

چاپ و دانلود PDF
بیشتر بخوانید   اکثر رانندگان گرفتار شده در مرز تحت تاثیر القائات خریدار افغانی هستند

ارسال نظر

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

پربازدید ترین خبرها