به گزارش “پیام خاوران” علی رحیمی با اعلام این خبر اظهار داشت: میزان پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی استان از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 سال 1401 و بند الف ماده 52 قانون الحاق از ابتدای سال جاری بالغ بر 1364 میلیارد ریال به 20 طرح بخش کشاورزی بوده است.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: نرخ سود این تسهیلات از محل اعتبارات تبصره 18 برای تسهیلات سرمایه در گردش 18 درصد و بازپرداخت یکساله و برای طرح های سرمایه ای با نرخ سود 13 درصد و بازپرداخت 7 ساله ( با احتساب یکسال دوران مشارکت و یکسال تنفس) می باشد.

وی اظهار داشت: اعتبارات بند الف ماده 52 نیز پس از تصویب طرح ها و ارسال آن به بانک عامل از طریق کارگروه ملی، در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی با نرخ سود 22 درصد می باشد.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: مراحل تشکیل پرونده و تکمیل مدارک مربوط به طرح های تبصره 18 در انتهای سال گذشته انجام و پرداخت این تسهیلات در ابتدای سال جاری صورت گرفته است.

انتهای پیام/ 102